Ul. Mleczarska 9A (na przeciwko parkingu WORD)
06-400 Ciechanów 
tel. (23) 673 70 52 
tel/fax. (23) 673 44 85 
e-mail:domet@bramysegmentowe.eu