Regulamin sklepu internetowego firmy DOMET

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy firmy DOMET, działający pod adresem http://sklep.e-domet.pl/, prowadzony jest przez „DOMET” Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak s.c. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. Mleczarska 9a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 506-10-01-890, REGON 130194064 zwaną dalej Sklepem.

Kontakt z przedsiębiorcą:
- telefonicznie: (23) 673 70 52, fax. (23) 673 44 85
- listownie: ul. Mleczarska 9a, 06-400 Ciechanów
- pocztą elektroniczną: domet@bramysegmentowe.eu

2. Strona dokonująca zakupów w Sklepie jest pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwaną dalej Klientem.

3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów.

§2. Przedmiot świadczenia i zamawianie towarów

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach Sklepu. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych i używanych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

3. Ceny podawane w Sklepie są w wartościach brutto (z podatkiem VAT) w wartości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Ceny podawane są w Złotych polskich. Ceny te nie uwzględniają kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia podawana jest przed potwierdzeniem zakupu na stronie Sklepu pod adresem: http://sklep.e-domet.pl/content/1-regulamin-i-dostawa

4. Formy doręczenia, ich koszt oraz formy płatności oferowane przez Sklep zależne są od specyfiki towaru oraz kraju dostawy i podane są na stronie Sklepu pod adresem http://sklep.e-domet.pl/content/1-regulamin-i-dostawa. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta. Płatność może być dokonana w formie przedpłaty na konto bankowe, gotówką w siedzibie przedsiębiorcy lub gotówką przy odbiorze przesyłki od spedytora. Zapłata gotówką u spedytora możliwa jest wyłącznie, gdy krajem dostawy jest Polska.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz sposobu płatności.

6. Klient, potwierdzając zakup w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W momencie potwierdzenia zakupu Sklep przesyła do Klienta specyfikację zamówienia na podany adres e-mail. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na adres e-mail niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty. Płatności dokonane przez Klienta, z wyjątkiem płatności dokonanej przy odbiorze zamówienia, do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem płatności przy odbiorze.

8. Sklep przykłada duży nacisk na szybką kompletację i dostawę produktów. Typowe zamówienia na produkty dostępne w magazynie Sklepu realizowane są nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, o ile płatność w formie przedpłaty została zaksięgowana na koncie Sklepu. W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub produktów czas skompletowania i dostawy nie przekroczy 14 dni roboczych.

9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę DOMET danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

§3. Reklamacje i gwarancje

1. Wszystkie produkty wystawione w Sklepie objęte są 12-miesięczną gwarancją.

2. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DOMET Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak s.c.
Mleczarska 9a
06-400 Ciechanów
tel.: (23) 673 70 52
fax: (23) 673 44 85
domet@bramysegmentowe.eu

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..............................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ...................................

Data odbioru rzeczy: ......................................

Imię i nazwisko: ............................................

Adres: ..........................................................

Podpis: .........................................................

Data: ...........................................................

§4. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia, opisy i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.


Dostawa

Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Pocztą Polską. Wysyłki realizujemy jedynie na terenie Polski. Każdy zamówiony u nas towar można także odebrać osobiście w siedzibie firmy.

Sposób dostawyKoszt dostawyUwagi
Odbiór osobisty 0 zł Zamówione produkty można odebrać w naszej siedzibie przy ulicy Mleczarskiej 9a w Ciechanowie
Poczta Polska (Kurier 48) - przedpłata 13 zł Przesyłki do 30 kg
Kurier DHL - przedpłata 17 zł Przesyłki do 31,5 kg, maksymalne wymiary paczki: 60x60x140 cm
Kurier DHL - pobranie 22 zł Przesyłki do 31,5 kg, maksymalne wymiary paczki: 60x60x140 cm

Ceny przesyłek niestandardowych będą ustalane indywidualnie.